Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie prowadzone jest na zlecenie powiatu białostockiego. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.


Pogotowie Opiekuńcze "Opoka" w Wasilkowie przeznaczone jest dla 14 dziewcząt w wieku 7 - 18 lat. W przypadku łączenia rodzeństw, mogą być przyjęte młodsze dzieci oraz chłopcy. Opiekujemy się głównie dziećmi i młodzieżą z powiatu białostockiego jak i miasta Białystok.
Do placówki są przjymowane dzieci w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z pedagogiem szkolnym, z pracownikiem socjalnym, sądem oraz na prośbę rodziców, jak i samych dzieci. Placówka otrzymuje dotacje ze Starostwa Powiatowego i ze wszystkich domów opiekuńczo-wychowawczych.


W Placówce mogą przebywać dzieci do trzech miesięcy z przedłużeniem na kolejne trzy, o ile sąd nie postanowi inaczej.
Stale przebywa w placówce do 14 wychowanków.

Celem jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym. Wychowankowie przyjmowani są do placówki bez względu na miejsce zamieszkania i wyznanie. Celem placówki nie jest pomoc tylko dziecku, ale również pomoc rodzinie. Placówka wspiera dzieci rozszerzając ich cele rozwojowe, edukacyjne, psycho-terapeutyczne i terapeutyczne, oraz podejmuje starania, aby dziecko mogło wrócić do swojego środowiska rodzinnego.