"Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić, nie spieszyć - dziecko ma prawo,
by było tym, czym jest".

--> Janusz Korczak

Poznaj nas

Dyrektor
Posiada ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika...
Wychowawca
Posiada ukończone studia z resocjalizacji w środowisku otwartym...
Wychowawca
Posiada ukończone studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza...
Wychowawca
Posiada ukończone studia z zakresu pracy socjalnej z resocjalizacją...
Psycholog
Specjalista II stopnia w zakresie psychologiczno-klinicznej...
Pedagog
Posiada ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika...

Myśl na dziś