Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA"

Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie prowadzone jest na zlecenie powiatu białostockiego. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.


Celem jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym. Wychowankowie przyjmowani są do placówki bez względu na miejsce zamieszkania i wyznanie.

Dzień Dziecka
Już niedługo pojawi się krótka wzmianka o tym...


Myśl na dziś